NEN 7510

NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg

De norm NEN 7510 is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. De norm is van toepassing op alle organisaties werkzaam in de gezondheidszorg, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces, dus niet alleen voor IT-bedrijven!. 

Is NEN 7510 certificering verplicht?

Zorginstellingen in Nederland moeten aan de IGZ kunnen aantonen dat zij beschikken over de juiste informatiebeveiliging. IGZ zal bij het toetsen van zorginstellingen op informatie-beveiliging de NEN 7510 als leidraad nemen.

Voordelen toepassing NEN 7510

 

Wat Limpens Advies voor u kan betekenen

Het ISMS (kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging) en de Risicoanalyse vormen de basis van de NEN 7510. Wij kunnen u in de volle breedte helpen deze te ontwikkelen en in te voeren in uw organisatie.

1. Risico-analyse informatiebeveiliging

De risicoanalyse informatiebeveiliging is de basis van alle beheersmaatregelen en essentieel dat deze goed wordt uitgevoerd. Risico’s beoordelen op het niveau van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

2. ISMS opzetten

Het ISMS voorziet in een pakket van beheersmaatregelen welke uit de risicoanalyse naar voren zijn gekomen. Het ontwerp wordt op maat gemaakt en bevat onder meer de volgende elementen:

Het resultaat is een systeem dat aansluit bij uw praktijk en risico's.

Waar staat u nu?

Heeft u reeds adequate maatregelen getroffen om beveiligingsincidenten en datalekken te voorkomen? Limpens Advies kan u helpen het antwoord op deze vraag te geven:

 

Heeft u interesse in onze begeleiding of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 035-623 3011 of door het contactformulier op onze website.

Copyright © 2020 Limpens Advies
Copyright © 2020 Limpens Advies
Webdesign & CMS by Downdijk