Risicomanagement

Elke organisatie wordt geconfronteerd met factoren en invloeden die ertoe leiden dat het onzeker is of en wanneer ze haar doelstellingen zal behalen. Risicomanagement helpt deze te identificeren, analyseren en te beoordelen of actie noodzakelijk is.

Ontwikkelingen zijn vaak moeilijk beheersbaar

Risicoprofielen van alle organisatiebrede processen helpen u bij het realiseren van uw strategische doelen. 

Risicomanagement is de basis van het:

Kwaliteitsmanagement is inmiddels in de meeste organisaties verankerd, veelal op basis van kwaliteitsnormen en certificering. Een bijzondere focus is cliënt/patiëntveiligheid, het Veiligheids Management Systeem. De uitdaging ligt in het organiseren en het integreren binnen het bestaande (kwaliteits)systeem.

Copyright © 2020 Limpens Advies
Copyright © 2020 Limpens Advies
Webdesign & CMS by Downdijk