Veiligheidsmanagement

Verbetering van de veiligheid in de zorg heeft de komende jaren de hoogste prioriteit. Het dient voor de patiënt vanzelfsprekend te zijn dat er veilig gewerkt wordt. Daarom vormt veiligheid een belangrijke kwaliteitsnorm. Patiëntveiligheid richt zich op een breed scala aan activiteiten die erop gericht zijn de schade voor de patiënt te voorkomen of te beperken. 

Risicomanagement en patiëntveiligheid vormen een expliciet onderdeel binnen het bestaande kwaliteitssysteem. Veiligheid vormt een structureel onderdeel binnen de (medische) bedrijfsvoering en het (strategische) beleid.

Hoe start je een traject om tot een veiligheidsmanagementsysteem te komen? Waar moet je beginnen, hoe pak je zoiets aan?

Wij onderscheiden de volgende stappen:

Wij helpen u graag met het organiseren van  veiligheidsmanagement.

Een veilige cultuur

Patiëntveiligheid is onlosmakelijk verbonden met een veiligheidscultuur. Patiëntveiligheid is het meest gebaat bij een cultuur waarin afwijkingen in het zorgproces en incidenten zonder sancties kunnen worden gemeld, waardoor het mogelijk is om van de meldingen te leren.
Het is de taak van directie om alles in het werk te stellen om een cultuur te creëren waarin cliëntveiligheid voor iedereen als hoogste prioriteit wordt gezien.

Om aan een veilige cultuur te werken is het noodzakelijk te weten wat de huidige cultuur is. 
Wij kunnen u helpen vast te stellen op welk cultuurniveau uw organisatie zich bevindt. Hiervoor zijn en aantal dimensies vastgesteld die van belang zijn voor het managen van veiligheid. Door elk van de dimensies een cultuurniveau toe te kennen ontstaat een beeld van de heersende veiligheidscultuur.

Gebaseerd op een raamwerk van Amerikaanse sociologen maken wij onderscheid tussen verschillende organisatieculturen.

Wij brengen uw cultuur graag in kaart.

Copyright © 2020 Limpens Advies
Copyright © 2020 Limpens Advies
Webdesign & CMS by Downdijk